DE |  EN  |  POL

Trwałe rozwiązania

Eksperci prawni i podatkowi z kancelarii GRP oferują kompleksowe doradztwo przy planowaniu, realizacji i egzekwowaniu we wszystkich krajowych i międzynarodowych sprawach majątkowych.

Planowanie spadkowe i planowanie majątku

 • Krajowe i międzynarodowe planowanie dziedziczenia, kwestii spadkowych i majątkowych w odniesieniu do przedsiębiorstw rodzinnych, przedsiębiorców i majątku osób prywatnych
 • Zarządzanie spadkiem w kraju i za granicą, wykonywanie testamentów i podział spadku
 • Porządkowanie zdywersyfikowanych geograficznie składników majątkowych (trusty, fundacje i spółki w kraju i za granicą).
 • Reprezentowanie klientów w sporach spadkowych

Nieruchomości

 • Sprzedaż i nabywanie nieruchomości i przedsiębiorstw zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz finansowanie tych transakcji
 • Zoptymalizowana pod względem podatkowym organizacja inwestycji i dezinwestycji w nieruchomości
 • Umowy finansowania i zabezpieczeń dotyczące nieruchomości
 • Badania due diligence w zakresie prawnym, dokumentacja i negocjowanie umów
 • Zezwolenia (Lex Koller, BGBB itp.)
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w sprawie zysku z nieruchomości
 • Wsparcie w sporach dotyczących nieruchomości (procesy/arbitraże)

Trusty

 • Zakładanie i prowadzenie trustów anglosaskich
 • Optymalizacja struktury majątku w kraju i za granicą, planowanie spadkowe i działalność dobroczynna za pomocą trustów
 • Doradzanie powiernikom, założycielom, nadzorcom i beneficjentom trustów (beneficiaries) w kwestiach cywilnoprawnych i podatkowych
 • Egzekwowanie roszczeń z trustów
 • Sporządzanie opinii w kwestiach prawnych dotyczących trustów

Klienci indywidualni i usługi dla przedsiębiorstw

 • Familiy Office Services (usługi powiernicze, zarządzanie nieruchomościami, family governance
 • Zmiana miejsca zamieszkania na terenie Szwajcarii i za granicą, obsługa relokacji
 • Zakładanie i zarządzanie spółkami, fundacjami, trustami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą
 • Koordynacja i reprezentowanie klientów w kontaktach z bankami oraz niezależnymi zarządcami majątkowymi
 • Planowanie i realizacja działalności dobroczynnej
 • Udostępnianie domicylu/siedziby
 • Sprawowanie funkcji w organach spółek i fundacji

O GRP  |  Nota prawna