DE |  EN  |  POL

Kreatywni

Eksperci podatkowi i adwokaci z kancelarii GRP oferują usługi planowania i doradztwa podatkowego obejmujące całe spektrum krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Przedsiębiorstwa

 • Optymalizacja podatkowa przy zakładaniu, i restrukturyzacji działalności (fuzje, podziały, przekształcenia)
 • Bieżące doradztwo podatkowe dla spółek
 • Optymalizacja podatkowa przy nabywaniu i sprzedaży przedsiębiorstw badania due diligence w zakresie podatków
 • Wdrażanie transgranicznych struktur przedsiębiorstw (włącznie z przenoszeniem siedziby spółek)
 • Doradzanie przedsiębiorstwom zagranicznym przy zakładaniu działalności w Szwajcarii
 • Podatkowa weryfikacja struktury przedsiębiorstwa, opracowywanie innowacyjnych i trwałych strategii podatkowych
 • Optymalizacja podatkowa przy planowaniu i zawieraniu umów
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, weryfikacja ustalonego wymiaru podatku i reprezentowane klientów przed organami skarbowymi
 • Prowadzenie rokowań z organami skarbowymi oraz reprezentowanie klientów przed podatkowymi organami wymiaru sprawiedliwości, uzyskiwanie decyzji wstępnych (ruling)
 • Doradztwo z zakresu prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych w związku z międzynarodowymi stosunkami pracy (oddelegowanie) i odszkodowaniami pracowniczymi
 • Podatki źródłowe krajowe i zagraniczne, podatki od emisji akcji i podatek giełdowy

Osoby fizyczne

 • Krajowe i międzynarodowe kompleksowe doradztwo i planowanie podatkowe
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Doradztwo i reprezentowanie klientów w procedurach podatkowych, postępowaniach odwoławczych, postępowaniach w sprawach o zapłatę podatku uzupełniającego i postępowaniach karnoskarbowych oraz przy oświadczeniu czynnego żalu
 • Opodatkowanie według kosztów utrzymania (opodatkowanie ryczałtowe)
 • Przepisy podatkowe dotyczące papierów wartościowych
 • Podatki spadkowe i podatki od darowizny
 • Krajowe i zagraniczne podatki źródłowe, podatki od emisji akcji i podatek giełdowy
 • Doradztwo z zakresu prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych w międzynarodowych stosunkach pracy oraz przy zmianie miejsca zamieszkania do Szwajcarii
 • Prowadzenie międzynarodowych postępowań administracyjnych i postępowań w ramach pomocy prawnej

Działalność gospodarcza osób fizycznych

 • Optymalizacja podatkowa przy zakładaniu i likwidacji samodzielnej działalności gospodarczej
 • Kwestie rozgraniczenia majątku prywatnego od firmowego
 • Doradzanie w kwestiach planowania zabezpieczenia na starość (nabywanie ubezpieczenia emerytalnego BVG, przejście na emeryturę)
 • Doradzanie w kwestiach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Sport i rozrywka

 • Usługi doradztwa i reprezentowanie związków, klubów i stowarzyszeń sportowych w związku z podatkami, umowami i w dziedzinie prawa dóbr niematerialnych
 • Doradzanie sportowcom i artystom podczas występów w Szwajcarii i na arenie międzynarodowej
 • Umowy marketingu, sponsoringu i merchandisingu
 • Umowy transferu

O GRP  |  Nota prawna