DE |  EN  |  POL

Uwierzytelnione

Kancelaria GRP oferuje w swoim biurze w Rapperswil-Jona usługi notarialne, które są tam świadczone regularnie w ramach szerokiego wachlarza doradztwa prawnego i podatkowego.

Prawo spółek

 • Zakładanie spółek akcyjnych i spółek z o.o.
 • Podwyższenia i obniżenia kapitału
 • Zmiana siedziby, zmiany firmy i przedmiotu działalności oraz inne zmiany statutu i umów spółek
 • Uchwały o rozwiązaniu spółek
 • Restrukturyzacja spółek, na przykład poprzez połączenia, podziały i przekształcenia

Planowanie spadkowe i planowanie majątku

 • Umowy majątkowe między małżonkami i umowy spadkowe
 • Testamenty publiczne
 • Umowy majątkowe
 • Zakładanie fundacji
 • Zobowiązania z tytułu poręczeń
 • Umowy emerytalne

Inne czynności notarialne

 • Uwierzytelnianie podpisów / znaków odręcznych, umocowanie do uwierzytelniania odpisów/kopii, wyciągów, tłumaczeń lub daty
 • Sporządzanie aktów notarialnych zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności według niemieckiego prawa spółek i umów (nabycie i i finansowanie przedsiębiorstw, cesja i zastaw udziałów w spółkach z o.o., transakcje według niemieckiej ustawy o przekształceniach spółek, testamenty, małżeńskie umowy majątkowe i umowy spadkowe)
 • Protokoły notarialne
 • Akty notarialne i czynności prawne dokonywane według innego prawa zagranicznego, takie jak: składanie przysięgi, oświadczeń pod przysięgą, affidavit i inne podobne formy oświadczeń

Kancelaria Notarialna GRP jest zawsze do dyspozycji klientów i nie obowiązują w niej stawki urzędowe.

We współpracy z niemieckim partnerem kooperacyjnym kancelaria GRP sporządza również akty notarialne obejmujące oświadczenia i czynności prawne według prawa niemieckiego.

O GRP  |  Nota prawna