DE |  EN  |  POL

Produktiv

Transparent

Kompetent

Wyłączenie odpowiedzialności


Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie zawiera ona informacji prawnej ani zaleceń. Przekazywanie informacji umieszczonych na niniejszej stronie, a także pobieranie i odbiór tych informacji nie kreuje stosunku zlecenia z GRP.

Komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail nie jest bezpieczna ani poufna. GRP nie ma obowiązku bieżącego sprawdzania otrzymywanych wiadomości e-mail ani potwierdzania tych wiadomości. Odbiór wiadomości e-mail może ulec opóźnieniu na skutek nieobecności odbiorcy lub z przyczyn technicznych bądź operacyjnych. Wysłanie wiadomości e-mail do GRP nie ma skutku dotrzymania terminu.

O GRP  |  Nota prawna